Tjene penger med dugnad

Hva er dugnad

Dugnad er frivillig og ubetalt arbeid som blir utført i fellesskap. Tradisjonelt var dette en vanlig arbeidsform i landbruket, der man hjalp hverandre med å få utført en større jobb som var vanskelig å fullføre alene. Ordet dugnad kommer faktisk av det gammelnorske ordet for hjelp eller støtte.

Etter hvert ble dugnad en vanlig arbeidsform i forskjellige organisasjoner og foreninger, for eksempel i forbindelse med vårdugnader i et nabolag eller gjennomføring av ulike arrangementer. I dag benyttes begrepet kanskje først og fremst om lag, skoleklasser eller russekull som ønsker å få inn penger til et bestemt formål.

Fra gammelt av ble dugnaden gjerne avsluttet med en fest, der det ble servert god mat og drikke. Slik er det vel egentlig enda, da målet med en dugnad gjerne er å skaffe penger til en reise eller en russefeiring. Denne typen dugnad kalles gjerne også salgsbasert dugnad. Har du, klassen eller idrettslaget lurt på hvordan tjene penger? Svaret er kanskje en salgsdugnad.

Hvem passer dugnad for

En salgsdugnad passer for alle grupper som trenger penger til et bestemt formål. Målet med en dugnad er å få inn penger til et felles mål. På denne måten sikrer man større grad av likestilling, ved at man ikke er avhengig av egen eller foreldrenes inntekt. Salgsbasert dugnadsarbeid er kanskje spesielt aktuelt for idrettslag, skoleklasser eller russ.

Hva kan man tjene penger til

Når det gjelder hva man kan tjene penger til, er det nesten bare fantasien som setter grenser. For idrettslag kan målet kanskje være nye fotballdrakter eller nytt sportsutstyr, mens skoleklasser kan trenge penger til en klassetur eller et opphold på en leirskole. For russegrupper er gjerne målet å få nok penger til en russebuss eller andre ting knyttet til russetiden.

Hvor mye kan man tjene

Det er ingen begrensning på hvor mye man kan tjene på en salgsbasert dugnad. Resultatet avhenger i stor grad av tidshorisont og sparemål. Det beste er å planlegge i god tid, og ha flere dugnader over en viss periode. Dette er kanskje spesielt aktuelt hvis man må få inn store summer, for eksempel til en klassetur eller russefeiringen. Det er vanlig å få inn alt fra 5000 kr til 500 000 kr på en salgsdugnad.

Hvordan tjene penger på dugnad

En salgsbasert dugnad fungerer slik at en gruppe kjøper inn produkter som de selger videre med fortjeneste. Hele overskuddet går da til gruppens mål, uten at deltakerne får noen lønn utover dette – akkurat som i en tradisjonell dugnad. Før man kommer i gang med en salgsdugnad, er det viktig å planlegge hvordan den skal gjennomføres. Hvor mye penger trenger man å få inn? Hva er det marked for å selge i lokalmiljøet? Hvem skal stå som ansvarlig for dugnaden? Nøye planlegging er svært viktig for en vellykket dugnad.

Dugnaden logotype
Dugnaden papir

Vil dere også selge våre populære produkter?

Bestill gratis vareprøver
Tips

Om Dugnaden.no

Vi i Dugnaden.no har selv bakgrunn i bl.a. korps- og idrettsmiljøet. Vi kjenner dugnadsarbeid «ut og inn».

Dugnaden.no har som formål å tilby produkter som bidrar til inntekter for lag/foreninger, skoleklasser og andre frivillige genom dugnad. Samtidig skal selve dugnaden være enkel å gjennomføre for dere. Dette har vi arbeidet med siden 2007 som den første seriøse dugnadsleverandør innen våre produktområder.

Produktene våre holder meget god kvalitet og er produsert hos profesjonelle leverandører som f.eks Essity som produserer vårt papir. Det gir trygghet, både for dugnadsselgerne og forbruker, og gjør det til en enklere dugnad.

Vi holder til på Nøtterøy (rett sør for Tønsberg) hvor vi har vårt eget lager. Dette gir oss god fleksibilitet og leveringssikkerhet når det gjelder å forsyne hele dugnads Norge.

Les mer: Hva er Dugnad | Dugnadssalg | Dugnad til klassetur | Dugnad for russ  | Dugnad for idrettslag  | Tjene penger | Dugnad

Kontakt oss

  • Dugnaden
    Mølleveien 35
    3140 Nøtterøy
  • Barnekreft foreningen

Vi tilbyr klasser, lag og russegrupper en enkel måte å tjene penger på, for å nå sine mål.