Dugnad til klassetur

Dugnad og klassetur

Dette er to ord som gjerne går hånd i hånd. Klasseturer er fine tiltak for å bedre samholdet i klassen og for å oppleve nye ting sammen. Men, en klassetur koster gjerne mye penger, og de færreste har råd til å betale fra egen lomme. Det er dessuten lovpålagt at alle aktiviteter i regi av skolen skal være gratis for alle. Dette er bestemt for å unngå at noen blir utelatt på grunn av foreldrenes økonomi.

Alternativet er at klassen skaffer pengene selv, og det finnes mange måter å gjøre dette på. En av de enkleste og beste måtene å tjene penger på er gjennom dugnadsarbeid. Dette innebærer at klassen velger ett eller flere produkter som de videreselger med fortjeneste. Hvis man starter i god tid og legger innsats i arbeidet, har man plutselig nok til å dra på den etterlengtede klasseturen.

Hvorfor velge dugnad?

Det finnes flere gode grunner til å velge dugnad for å tjene penger til klasseturen. Selve dugnadsarbeidet kan sveise elevene sammen, og de lærer seg å jobbe mot et felles mål. De lærer dessuten om økonomi og ansvar, og dette er gode erfaringer de kan ha med seg videre i livet. Selv om dugnadsarbeid kan være tungt, er det som med alt annet verdt strevet. Selve turen blir gjerne enda bedre når man har gjort seg fortjent til den.

Vil dere også selge våre populære produkter?

Bestill gratis vareprøver

Hvilke klasseturer er aktuelle?

Dugnader kan brukes til å finansiere alle typer klasseturer. Dette kan være alt fra en dagstur med et kulturarrangement til en utenlandsreise. Hvilke klasseturer som er aktuelle avhenger først og fremst av elevenes alder og hva som passer for den enkelte elevgruppen. Det er viktig å komme seg bort fra de vante omgivelsene i klasserommet av og til, og med en dugnad kan drømmen gå i oppfyllelse.

Hvilke klasser passer dette for?

Alle klasser kan velge å starte en dugnad for å finansiere klasseturen, men det passer nok best for de litt eldre barna. Det er viktig at elevene er gamle nok til å ta ansvar for dugnaden selv, slik at man ikke er avhengig av at foreldre eller foresatte må trå til. Man bør også være gammel nok til å forstå det økonomiske ansvaret som en slik salgsdugnad innebærer.

Når passer det å ha dugnad?

En dugnad kan gjennomføres året rundt, men det er viktig å være oppmerksom på at enkelte dugnadsprodukter er sesongbestemte. Det er for eksempel ikke veldig enkelt å selge julekort i februar. I tillegg er det lurt å tenke på hvor lang tid man har før pengene må være på plass. Hvis man har god tid før klasseturen skal arrangeres, kan man ha flere dugnader over en lengre tidsperiode. Har man kort tid, gjelder det å få inn nok penger på én dugnadsrunde.

Du kan også selge produkter fra oss på Dugnaden gjennom dugnad for russ og dugnad for idrettslag.

Dugnad klassetur
Tips

Om Dugnaden.no

Vi i Dugnaden.no har selv bakgrunn i bl.a. korps- og idrettsmiljøet. Vi kjenner dugnadsarbeid «ut og inn».

Dugnaden.no har som formål å tilby produkter som bidrar til inntekter for lag/foreninger, skoleklasser og andre frivillige genom dugnad. Samtidig skal selve dugnaden være enkel å gjennomføre for dere. Dette har vi arbeidet med siden 2007 som den første seriøse dugnadsleverandør innen våre produktområder.

Produktene våre holder meget god kvalitet og er produsert hos profesjonelle leverandører som f.eks Essity som produserer vårt papir. Det gir trygghet, både for dugnadsselgerne og forbruker, og gjør det til en enklere dugnad.

Vi holder til på Nøtterøy (rett sør for Tønsberg) hvor vi har vårt eget lager. Dette gir oss god fleksibilitet og leveringssikkerhet når det gjelder å forsyne hele dugnads Norge.

Les mer: Hva er Dugnad | Dugnadssalg | Dugnad til klassetur | Dugnad for russ  | Dugnad for idrettslag  | Tjene penger | Dugnad

Kontakt oss

  • Dugnaden
    Mølleveien 35
    3140 Nøtterøy
  • Barnekreft foreningen

Vi tilbyr klasser, lag og russegrupper en enkel måte å tjene penger på, for å nå sine mål.