Vi benytter cookies. Les vår integritetspolicy.

Dugnad til klassetur

Dugnad og klassetur. Dette er to ord som gjerne går hånd i hånd. Klasseturer er fine tiltak for å bedre samholdet i klassen og for å oppleve nye ting sammen. Men, en klassetur koster gjerne mye penger, og de færreste har råd til å betale fra egen lomme. Det er dessuten lovpålagt at alle aktiviteter i regi av skolen skal være gratis for alle. Dette er bestemt for å unngå at noen blir utelatt på grunn av foreldrenes økonomi.

Alternativet er at klassen skaffer pengene selv, og det finnes mange måter å gjøre dette på. En av de enkleste og beste måtene å tjene penger på er gjennom dugnadsarbeid. Dette innebærer at klassen velger ett eller flere produkter som de videreselger med fortjeneste. Hvis man starter i god tid og legger innsats i arbeidet, har man plutselig nok til å dra på den etterlengtede klasseturen.

Bestill gratis vareprøve Bestill produkter

Hvorfor velge dugnad

Det finnes flere gode grunner til å velge dugnad for å tjene penger til klasseturen. Selve dugnadsarbeidet kan sveise elevene sammen, og de lærer seg å jobbe mot et felles mål. De lærer dessuten om økonomi og ansvar, og dette er gode erfaringer de kan ha med seg videre i livet. Selv om dugnadsarbeid kan være tungt, er det som med alt annet verdt strevet. Selve turen blir gjerne enda bedre når man har gjort seg fortjent til den.

Hvilke klasseturer er aktuelle

Dugnader kan brukes til å finansiere alle typer klasseturer. Dette kan være alt fra en dagstur med et kulturarrangement til en utenlandsreise. Hvilke klasseturer som er aktuelle avhenger først og fremst av elevenes alder og hva som passer for den enkelte elevgruppen. Det er viktig å komme seg bort fra de vante omgivelsene i klasserommet av og til, og med en dugnad kan drømmen gå i oppfyllelse.

Hvilke klasser passer dette for

Alle klasser kan velge å starte en dugnad for å finansiere klasseturen, men det passer nok best for de litt eldre barna. Det er viktig at elevene er gamle nok til å ta ansvar for dugnaden selv, slik at man ikke er avhengig av at foreldre eller foresatte må trå til. Man bør også være gammel nok til å forstå det økonomiske ansvaret som en slik salgsdugnad innebærer.

Når passer det å ha dugnad

En dugnad kan gjennomføres året rundt, men det er viktig å være oppmerksom på at enkelte dugnadsprodukter er sesongbestemte. Det er for eksempel ikke veldig enkelt å selge julekort i februar. I tillegg er det lurt å tenke på hvor lang tid man har før pengene må være på plass. Hvis man har god tid før klasseturen skal arrangeres, kan man ha flere dugnader over en lengre tidsperiode. Har man kort tid, gjelder det å få inn nok penger på én dugnadsrunde.


Bestill gratis vareprøve Bestill produkter


Copyright © 2023 Nordkak AS. All rights reserved.