Vi benytter cookies. Les vår integritetspolicy.

Dugnad for idrettslag

Alle som er medlem i et idrettslag, må betale en medlemskontingent. Denne skal dekke noen av klubbens utgifter, men kontingenten er sjelden stor nok til å dekke alt. Det er dyrt å drive med idrett, og man trenger ofte nytt utstyr i form av drakter, baller eller annet. Mange idrettslag ønsker dessuten å delta i cuper eller dra på treningsleir. Dette koster mye, men det er en dårlig løsning å kreve at hvert medlem betaler en egenandel. Det er nemlig ikke alle foreldre som har like god økonomi, og hvis man ikke har råd til å betale, blir noen stående utenfor.

Dugnad er et av idrettslagenes viktigste og mest effektive verktøy for å samle inn penger. Faktisk er slike dugnader helt nødvendige for å kunne tilby et godt aktivitetstilbud til barna. En av de viktigste grunnene til å arrangere salgsdugnad er for å unngå at noen blir stående utenfor fordi familien ikke har råd til å dekke egenandelen. Ved å velge dugnad til å finansiere turen eller treningsleiren, sikrer man at alle får være med.

Bestill gratis vareprøve Bestill produkter

Hvordan tjene penger til idrettslaget

Salgsdugnad er av de enkleste og mest effektive måtene å få inn penger på. Dette er en av de viktigste ressursene for de aller fleste idrettslagene, og et nødvendig verktøy for å kunne tilby et godt aktivitetstilbud. En slik salgsdugnad kan gjennomføres på gruppenivå, for hvert alderstrinn eller for hele idrettslaget.

Hva trenger idrettslaget penger til

Idrettslag trenger penger til alt fra sportsutstyr til treningsleirer og andre arrangementer. Sportsutstyr er dyrt, selv om man kjøper i store kvanta, og da er det dumt at klubbkassa er slunken når man trenger nye drakter eller nye fotballer. De fleste idrettslag ønsker også penger til å delta på treningssamlinger eller andre arrangementer. Selv om det er idrett som står i fokus, er det også viktig å sørge for godt samhold i gruppa ved å delta på sosiale begivenheter.

Hvorfor er dugnad et godt valg for idrettslag

Ved å arrangere salgsdugnad, får man inn penger til klubbkassa, men dette er langt fra den eneste fordelen. Dugnadsarbeid oppleves gjerne som sosialt og gøy, og det skaper et unikt samhold i idrettslaget. Siden et idrettslag gjerne består av barn i ulike aldre, kan det også være en fin mulighet til å bli kjent med andre medlemmer.

Hvor mye penger kan man tjene på dugnad

Det er ingen begrensning på hvor mye idrettslaget kan tjene på salgsdugnad. Her er det kun tid og innsats som setter grenser. Idrettslag har alltid behov for mer penger, og det kan være lurt å ha én eller flere faste dugnadsperioder i løpet av året. På denne måten slipper man å starte fra null når man plutselig blir invitert med på treningsleir eller når fotballmålet må erstattes. 


Bestill gratis vareprøve Bestill produkter

Copyright © 2023 Nordkak AS. All rights reserved.