Sponsing

Interessert i sponsing?

Vi kan inngå 1-3 års avtaler angående salgsdugnader.

Sponsorbeløp er da knyttet til volum pr. år og lengde på avtale.

Ta kontakt med vår sponsoransvarlig Kjell Christian Andersen.

Tlf: 908 76 972 

Mail: kjellchr@dugnaden.no

Copyright © 2019 Nordkak AS. All rights reserved.