Om Dugnaden.no

Vi i Dugnaden.no har selv bakgrunn i bl.a. korps- og idrettsmiljøet. Vi kjenner dugnadsarbeid «ut og inn».

Dugnaden.no har som formål å tilby produkter som bidrar til inntekter for lag/foreninger, skoleklasser og andre frivillige. Samtidig skal selve dugnaden være enkel å gjennomføre for dere.

Produktene våre holder svært høy kvalitet og er produsert hos kjente leverandører. Det gir trygghet, både for dugnadsselgerne og forbruker.

Les om våre produkter her.

Miljøfokus

Dugnaden.no er opptatt av miljø og produserer sitt papir hos SCA, som lager papirmasse, i første rekke av returfiber. Til resten av massen brukes trevirke fra egen skog eller fra andre ansvarlige skogeiere. 

For hvert tre som brukes plantes tre nye trær. Dette er en god måte å verne om miljøet på. Flere av SCAs papirfabrikker fyres med eget vraket papir, noe som har redusert utslippet av fossilt karbondioksid med 80%. Det er også positivt for naturens kretsløp. SCA sitt miljøarbeid er ledende blant Europas papirprodusenter.

Copyright © 2017 Dugnaden AS. All rights reserved.